SYSTÉMY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA ODVĚTRÁVÁNÍ, ODVLHČENÍ A ODLEHČENÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Použití systémů ztraceného bednění

V moderním stavebnictví se lehké, levné a velmi variabilní systémy ztraceného bednění GEOPLAST® ze směsi netoxických recyklovaných plastů (PP) používají na účinné řešení následujících problémů:

  • Odvětrání radonu a vlhkosti - Pomocí prvků MODULO® a MULTIMODULO® vestavěných do podlahy lze účinně odvádět nebezpečný radon (www.radon.com) i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb i rekonstrukcí starších a historických objektů.
  • Vylehčení podlahových konstrukcí - Použití systémů MODULO® a ELEVETOR® výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.
  • Zlepšení tepelné izolace podlah - U chladíren a mrazíren lze instalací prvků MODULO H20 až H40 výrazně snížit spotřebu elektrické energie při současném snížení nákladů na tepelnou izolaci.
  • Výstavba zásobníků vody - Systém ELEVETOR® umožňuje výrazně snížit náklady na zastropení retenčních nádrží a zásobníků vody a optimálně využít prostorové dispozice.
  • Provětrávání kompostu - Vestavění prvků BIOMODULO® do podlahy kompostáren umožňuje do biomasy přivádět čerstvý vzduch, který je nutnou podmínkou jejího tlení.

VÝHODY KONSTRUKCE

Prvky ztraceného bednění MODULO®, MULTIMODULO® a ELEVETOR® využívají principu vylehčení nosné desky kupolovitými výdutěmi spodní strany. Tímto způsobem lze zachovat tuhost nosné desky při výrazném snížení její hmotnosti a tedy i současném snížení spotřeby betonu, výplňového materiálu (štěrk nebo recyklát) a nákladů s jeho dopravou a hutněním. Základové stěny i desku lze odlít najednou jako monoblok a vyloučit tak možnost vzniku trhlin. Prostor pod kupolemi lze využít nejen na odpařování a odvod vlhkosti a škodlivých plynů (radon), ale i na položení rozvodů instalace nebo tepelnou izolaci. Dá se využít u rekonstrukcí i u novostaveb.

Únosnost podlahové konstrukce s prvky MODULO a MULTIMODULO

Fotografie systému MODULO

Ke stažení