CzechEnglish

zavřít

TECHNOLOGIE PRO BEZVÝKOPOVÉ SANACE KANALIZACÍ

Společnost Trelleborg epros GmbH je v současné době nejvýznamnějším světovým dodavatelem vybavení a spotřebního materiálu pro bezvýkopové opravy a sanace kanalizačních potrubí. Z velké části unikátní technologie umožňují zabránit jak úniku odpadní vody do půdy (exfiltrace), tak i pronikání půdních částic a vody do kanalizací.

Metodami epros lze účinně a s velmi nízkými náklady účinně odstranit následující typy vad odpadních a kanalizačních potrubí, stok a šachet:

 • netěsné potrubní spoje
 • netěsné kanalizační přípojky
 • trhliny a zlomy
 • zborcené části potrubí
 • korozivní nebo abrazivní narušení povrchu potrubí

Z provozního a ekonomického hlediska je zásadním přínosem bezvýkopových technologií oprav odstranění velmi nákladných výkopových prací a snížení doby odstávky provozu na minimum. Hlavním přínosem technologií epros jsou špičkové bezzápachové pryskyřice, které umožňují použití na všech běžných typech trubek za všech klimatických a provozních podmínek, dokonce i při zatopení vodou. Platný certifikát vydaný Hygiene-institut Ruhrgebiet osvědčuje, že materiály epros nijak nepoškozují životní prostředí. 

Další výhodu technologií epros je dokonalý servis, který umožňuje včasné dodávky nejen spotřebního materiálu v jakémkoliv množství, ale i kompletního vybavení a náhradních dílů. Výsledkem je minimum odpadu. Epros – budoucnost oprav kanalizací šetrných k životnímu prostředíVětšina metod epros je založena na zavlečení sanační záplaty nebo rukávce naimpregnovaných pryskyřicí do místa poškození. Poté jsou vzduchem nebo vodou pevně přimačkány na vnitřní stěny potrubí tak, aby část pryskyřice pronikla i do trhlin a děr v potrubí. Následuje samovolné vytvrzení (pakry) nebo vytvrzení horkou vodou či párou o teplotě 40 – 80°C. pod dobu 1 až 3 hodin.

Technologie epros lze použít v následujících podmínkách:

 • vhodné pro všechny typy materiálů potrubí
 • sanace přímých úseků potrubí DN 70 – 600 mm v délce až 225 m
 • opravy lokáních vad DN 70 až 3000 mm (vnitřní spojky DrainME)
 • sanace ohybů, kolen i míst se změnami profilu potrubí
 • sanace kanalizačních přípojek 45° i 90°
 • při provozní teplotě –8°C až +40°C
 • v chemicky agresivním prostředí (pH 1 až 13,5)
 • v podmínkách přísné ochrany ŽP (minimální odpad a znečištění, žádné škodlivé výpary nebo zápach)

Metody epros splňují přísné požadavky všech norem EN, ASTM, WIS i přísných provozních předpisů všech významných provozovatelů kanalizací. Jako jediné ze všech konkurenčních systémů jsou uznávány a používány ve všech vyspělých zemích.

Provozní výhody technologií epros:

 • zachování nebo zlepšení hydraulických poměrů v potrubí (nedochází z významné změně průtočného profilu ani vzniku ostrých výstupků, u narušených povrchů naopak dochází ke snížení koeficientu hydraulického tření a  zaoblení ostrých rohů) 
 • zkrácení doby odstávky provozu (v závislosti na zvolené metodě a přístupnosti místa opravy trvá odstávka provozu 1 až 5 hodin)
 • zvýšení provozní životnosti (oficiálně uváděná životnost je 50 let)
 • snadná dostupnost spotřebního materiálu a kompletní technologie (díky celosvětové distribuční síti jsou veškerý  spotřební materiál a vybavení snadno dostupné v požadovaném množství a sortimentu)
 • nehořlavost a hygienická nezávadnost (vnitřní sanace delších úseků mohou významně zvýšit odolnost potrubí proti ohni)

Při vývoji nových způsobů sanací využívá společnost obrovského technického zázemí koncernu Trelleborg a úzké spolupráce s výrobci speciálních komponentů. Příkladem je spolupráce se společností SAVA, která je nejvýznamnějším světovým výrobcem pneumatických vaků a pakrů.

Ke stažení

homeenvelopemagnifiercrosschevron-downcross-circle